Akcja gaszenia pożaru składowiska śmieci w Fałkowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Fałkowie.
23.07.2019 11:36