„Wojewoda świętokrzyski ogłasza, że z dniem 26 stycznia 2019 r., to jest z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia przez właściwy organ wyborczy wyników wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. (art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym), Rada Powiatu w Końskich uległa rozwiązaniu z mocy prawa, na skutek niedokonania wyboru zarządu w tym terminie” – informuje rzeczniczka wojewody Diana Głownia.

Przypomnijmy, że rada wybrała 23 listopada zarząd w trzyosobowym składzie. To zgodne z ustawą, według której zarząd może liczyć od trzech do pięciu członków.

W statucie powiatu koneckiego znajdował się wówczas zapis, że zarząd składa się z czterech członków. 26 lutego rada dokonała zmiany statutu i zmniejszyła jego skład do trzech.

Według rzeczniczki Głowni rozwiązanej radzie nie przysługuje prawo do odwołania się. - Obwieszczenie ma charakter porządkujący, formalny - twierdzi. I dodaje, że teraz premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji powoła osobę, która do wybrania nowej rady będzie pełnić obowiązki organów powiatu - rady i zarządu. 

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej