Tak 15 lat temu Kielce wchodziły do Unii. Była IX symfonia, lipy na skwerze, Romowie, Łotysze... [ZDJĘCIA]

Tekst Marcin Sztandera, zdjęcia Jarosław Kubalski
01.05.2019 15:00
Kielce, 1 maja 2004. Festyn w parku miejskim z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Kielce, 1 maja 2004. Festyn w parku miejskim z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (Fot. Jarosław Kubalski / AG)

W parku miejskim wejście Polski do UE świętowały całe rodziny. - Mama, ja też chcę flagę - prosił trzyletni Mateusz, gdy przechodził koło stoiska z flagami, i już po chwili z zadowoleniem machał jedną z nich.

Wszystkie zdjęcia
  • Na wejście do UE filharmonicy wykonali IX Symfonię Beethovena
  • Posadzili lipy jako symbol silnego kraju
  • Gospody z całej Europy
  • Najpierw kielczan porwał Don Wasyl...
  • ... a potem BrainStorm
  • Sztuczne ognie rozświetliły niebo
  • Polska w Unii, a szwedzkie wojska na Karczówce